:
"พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบำรุงทางและก่อสร้างทางที่ดี รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบใส่ใจและตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยจิตวิญญาน มีความเสียสละ สามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ"  
 

ประวัติความเป็นมา

ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2511 โดยมีสำนักชั่วคราว ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของหมวดการทางดอกคำใต้ ต่อมาได้มีการขอชื้อที่ตินของราษฎร ที่บ้านแท่นดอกไม้ ซึ่งอยู่ติดกับทางหลวง (ทางหลวงหมายเลข 1 เดิม ทางด้านขวาทางมีเนื้อที่ 37 ไร่ -งาน 83 ตารางวา 56,600 ตารางเมตร ) เป็นเงิน 2,976,000 บาท

มื่อปี 2513 วันที่ 3 เมษายน 2513 แขวงการทางพะเยาได้เริ่มทำการก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่ คือ สำนักงานปัจจุบัน เลขที่ 3 หมู่ 17 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ทำเนียบผู้บริหาร

ผู้บริหารแขวงทางหลวงพะเยา

1.นายผิ้ง            ติกุล

ตั้งแต่

  6 พ.ย. 11– 22 ม.ค. 12

2.นายสาโรจน์     จันทร์ศรีสุริยะวงค์

“

22 ม.ค. 12 –  1 มี.ค. 12

3.นายสม           จันดานนท์

  1 มี.ค. 12 –  6 ต.ค. 13

4.นายเฉลิมศักดิ์   อิรัฐัชฎ์

  6 มี.ค. 13 -  8 เม.ย. 18

5.นายประพล      สมุทรประภูต

  8 เม.ย. 18 -  10 ม.ค. 20

6.นายธีระพจน์     วราซิต

 10 ม.ค. 20 – 20 ต.ค. 28

7.นายสมประสงค์  เดชะประทุมวัน

 20 ต.ค. 23 –  4 เม.ย. 28

8.นายจำลอง        อภิรติมัย

 4 เม.ย.28 – 10 ต.ค 31

9.นายศุภพล        เสมอเชื้อ

10 ต.ค. 31 – 18 ส.ค. 36

10.นายธเนศ       อิ่มเอิบสิน

30 ก.ย. 36 – 25 พ.ย. 41

11.นายปกรณ์      ธีรธำรง

25 พ.ย. 41 – 26 ต.ค. 43

12.นายบรรพต    รชตะเมธินทร์

26 ต.ค. 43 – 31 มี.ค. 47

13.นายวิชชา      นามโคกสูง

 1 เม.ย. 47 – 30 ก.ย. 52

14.นายธีรทัศน์    ชัยจิรารัตน์

30 ต.ค. 52 – 12 ม.ค. 55

15.นายพูนศักดิ์    เมาะราษี

12 ม.ค. 55 – 21 พ.ย. 56

16.นายวิรัตน์      แสนอุดม

21 ต.ค. 56 – 21 มี.ค. 58

17.นายพูนศักดิ์   เมาะราษี

21 มี.ค. 58 – ปัจจุบัน

 

 

รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสมฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ป.ป.ช
 
 
.
>